تبلیغات

 http://nmobile.ir/shop/2010/12/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/

سوالات آزمون پیام نور

كاملترین بانك سوالات پیام نور

آیا می دانید بیش از 75 در صد سوالات

 آزمون پیام نور از سالهای قبل می باشد ؟

با مطالعه این سوالات قبولی خود را تضمین كنید

سوالات طبقه بندی شده و آزمونهای آزمایش

 دقیقا مطابق با آزمون های اصلی

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی    خرید اینترنتی

http://atlantik.hamvar.ir/Card.aspx?op=add&pid=8626

فقط كافیست یك ماه قبل از

 آزمون پیام نور این سوالات را مرور كنید

دیگه نیازی به هیچ كتاب و جزوه ای نخواهید داشت

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی    خرید اینترنتی

http://atlantik.hamvar.ir/Card.aspx?op=add&pid=8626

 

قبولی در آزمون پیام نور اینجاست

مجموعه ای كامل از بهترین سوالات

 و تست های آزمون های پیام نور

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی    خرید اینترنتی

http://atlantik.hamvar.ir/Card.aspx?op=add&pid=8626

 

 با مطالعه ی این مجموعه هیچ آزمونی

 برای شما سخت نخواهد بود

حتما قبول خواهید شد

 

آیا می دانید بیش از 75 در صد سوالات

 آزمون پیام نور از سالهای قبل می باشد ؟

با مطالعه این سوالات قبولی خود را تضمین كنید

سوالات طبقه بندی شده و آزمونهای آزمایش

قیمت : 5500 تومان

خرید اینترنتی    خرید اینترنتی

http://atlantik.hamvar.ir/Card.aspx?op=add&pid=8626